Fair & White Lait Corps Exclusive Whitenizer Body Lotion 17oz 500ml